نقطه پایان روند اصلاحی "ارفع" کجاست؟

نوسانات صعودی نماد "ارفع" در جهت تکمیل سیکل صعودی تا اوایل مهر ماه سال جاری ادامه یافت و در محدوده 1800 تومان (نمودار تعدیل شده) به پایان رسید و پس از آن روند قیمتی سهم تغییر جهت داد.
 
با آغاز سیکل اصلاحی، قیمت این سهم بیشترین کاهش را تجربه کرد و به محدوده 900 تومان رسید .

پس از آن، رشد مجدد قیمت سهام "ارفع" که در تکمیل سیکل اصلاحی اتفاق افتاد موجب عبور قیمت این نماد از سقف تاریخی خود در محدوده 1800 تومان شد اما در هفته های اخیر مجددا نوسانات نزولی شکل گرفت که در صورت ادامه روند فعلی احتمال کاهش قیمت سهم تا محدوده‌های 900، 1000 و 730 تومان وجود دارد.

به این نکته توجه کنید که اهداف قیمتی این سهم را پس از تکمیل فاز اصلاحی و تغییر جهت روند می‌توان محاسبه کرد.