"آسیا" از صفر تا صد

تاریخچه شرکت:

شرکت سهامی بیمه آسیا در تاریخ 30 تیر ماه سال 1338 تاسیس شد و طی شماره 6795 مورخ 30/4/1338 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

شرکت در تاریخ 4/4/1358 بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی ایران، ملی شد و اداره امور آن به عهده مدیران منتخب دولت واگذار گردید و متعاقب آن در تاریخ 13/9/1367 بر اساس قانون نحوه اداره امور شرکت‌های بیمه مصوب مجلس شورای اسلامی، کلیه سهام شرکت به دولت تعلق یافت.

این شرکت در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و پس از طی کردن مراحل پذیرش، در تاریخ 2/10/1388 در بورس اوراق بهادار تهران عرضه و بخش عمده سهام آن به بخش خصوصی واگذار شد.
 
 
موضوع فعالیت شرکت:
 
انجام عملیات بیمه‌ای در انواع رشته‌ها بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا

قبول و واگذاری بیمه‌های اتکائی در داخل و خارج از کشوردر چارچوب ضوابط مصوب بیمه مرکزی

سرمایه‌گذاری از محل سرمایه ، ذخایر و اندوخته‌ها در چارچوب ضوابط مصوب شورای‌ عالی بیمه

هر نوع عملیات شامل تاسیس شرکت‌های فرعی ، خرید و تملک سهام شرکت‌های دیگر با حق فروش و انتقال آنها طبق مقررات
 
سرمایه شرکت:

سرمایه ثبت شده شرکت بیمه آسیا 24131804 میلیون ریال (معادل 2413 میلیارد تومان) است.
 
چشم‌انداز قیمتی:
 
روند نزولی نماد "آسیا" طی ماه‌های اخیر موجب شد که این سهم بیشترین نزول قیمت خود را تجربه کند و به محدوده 130 تومان برسد.

در صورت تخلیه هیجان فروش و بازگشت به مدار صعودی، افزایش مقطعی قیمت این سهم تا محدوده‌های 170، 190 و 240 تومان دور از انتظار نیست اما ادامه نوسانات در مسیر نزولی ممکن است کاهش بیشتر قیمت این سهم تا محدوده‌های 110 و 100 تومان را در پی داشته باشد.