تحرکات اصلاحی "پارسان" همچنان ادامه دارد

نوسانات قیمتی نماد "پارسان" با رسیدن قیمت به محدوده 3400 تومان (نمودار تعدیل شده) از اواخر تیر ماه سال 1399 مسیر اصلاحی را در پیش گرفت به‌طوری که در آبان ماه بیشترین نزول قیمتی را تجربه کرد و وارد محدوده 1400 تومان شد.

درگیری قیمت سهم با نوسانات اصلاحی تا خرداد ماه سال جاری ادامه داشت و پس از آن نوسانات صعودی موجب افزایش قیمت این نماد و نزدیک شدن به محدوده سقف تاریخی در محدوده 3400 تومان شد اما در هفته‌‌های گذشته به دلیل عدم توانایی در عبور از سقف تاریخی، مجددا نوسانات نزولی را در پیش گرفت.
 
در صورت ادامه تحرکات نزولی، افت ارزش سهام این شرکت تا محدوده‌های 2400، 2000 و 1700 تومان دور از انتظار نیست.
 
همچنین اتمام نوسانات اصلاحی و تغییر جهت روند گرایش معاملات، ممکن است موجب صعود قیمت سهم تا محدوده سقف تاریخی 3400 تومان شود که در صورت عبور از این محدوده رسیدن به قیمت 4300 تومان نیز امکان‌پذیر است.