"بکاب" نیازمند افزایش تقاضا

نوسانات صعودی نماد "بکاب" در محدوده قیمتی 11000 تومان و از نیمه دوم مردادماه سال جاری آغاز شد به‌طوری که درگیری این نماد با گره معاملاتی (که چندین ماه ادامه داشت) پایان یافت و قیمت سهم سقف تاریخی خود را پشت سر گذاشت و به محدوده17500 تومان (نمودار تعدیل شده) رسید.
 
نوسانات صعودی سهام "بکاب" تا اوایل شهریورماه ادامه داشت و قیمت این سهم نیز به محدوده قیمتی 26000 تومان رسید اما با شروع مجدد نوسانات نزولی ارزش سهم تا محدوده 5000 تومان کاهش یافت.
در حال حاضر با توجه به نزدیک شدن قیمت سهم به محدوده‌های دارای پتانسیل برگشت، احتمال تغییر روند گرایش معاملات و افزایش سطح تقاضا وجود دارد که در اینصورت افزایش مجدد قیمت تا محدوده‌های 7000 و 9200 تومان دور از انتظار نیست اما در صورت کاهش بیشتر قیمت در روزهای آینده، افت ارزش سهام این شرکت تا محدوده‌های 4000 و 2880 تومان امکان‌پذیر است.