"پاکشو" در نزدیکی محدوده مقاومتی

سیکل نزولی نماد "پاکشو" از تاریخ 10/09/1399 آغاز شد و موجب کاهش قیمت این سهم تا محدوده 500 تومان شد اما از اواخر خرداد ماه سال گذشته مجددا نوسانات صعودی شکل گرفت و قیمت سهم تا محدوده مقاومتی 650 تومان افزایش یافت.
 
تلاش‌های نماد "پاکشو" در عبور از مقاومت 650 تومان با شکست مواجه شد و با رسیدن مجدد قیمت به محدوده ذکر شده نوسانات سهم طی روزهای اخیر روندی منفی را در پیش گرفت.

نمودار این نماد نشان می‌دهد که در صورت بازگشت مجدد به مدار صعودی و افزایش سطح تقاضا، طی روزهای آینده احتمال افزایش قیمت این سهم تا محدوده های 700 و 815 تومان وجود دارد اما اگر تحرکات سهم در مسیر نزولی به روند خود ادامه دهد، افت قیمت این سهم تا محدوده های 590، 550 و 530 تومان دور از انتظار نیست.