شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل در بازار دوم فرابورس درج شد

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به عنوان دویست و هشتاد و دومین نماد معاملاتی و یکصد و هفتاد و دومین شرکت در بازار دوم در فهرست فرابورس ایران درج شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با نماد معاملاتی «پارتا» از گروه لاستیک و پلاستیک و زیرگروه تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی در بازار دوم شرکت فرابورس ایران درج شد.
سایر اطلاعات این شرکت به شرح زیر است:

یکصد و هفتاد و دومین شرکت فرابورسی در بازر دوم درج شد