حذف ارز ترجیحی تنها در صورت ارائه کالابرگ الکترونیک مجاز است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی تأکید کرد: براساس قانون، حذف ارز ترجیحی فقط در صورت ارائه کالابرگ الکترونیک مجاز است.

مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس و عضو کمسیون اقتصادی مجلس در توئیتی نوشت: قانون مجلس حذف ارز ترجیحی را فقط درصورت ارایه  کالابرگ الکترونیک با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اجازه داده است. پرداخت نقدی  به جای کالابرگ با گذشت زمان قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد.

مجلس بر اجرای قانون برای آرامش معیشتی مردم اصرار دارد./