پرداخت پاداش 90 میلیونی به دو سوت زن تخلفات بازارسرمایه

برای اولین بار سوت‌زن‌های دو پرونده بورسی که تخلفات قانونی را شناسایی کردند از سازمان بورس ۶۱ و ۳۰ میلیون تومان پاداش گرفتند.

هیات مدیره سازمان بورس در راستای پیشگیری از فساد در بازار سرمایه، تاسیس اداره دیده‌بان سلامت را در آبان سال ۹۸ تصویب کرد تا بوسیله‌ گزارش‌های مردمی، تخلفات و خلاءهای قانونی را شناسایی کند.

در دوره مدیریت جدید سازمان بورس، قرار بر این شد گزارشگران تخلفات یا همان سوت‌زن‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ جریمه را به عنوان جایزه گزارش تخلف دریافت کنند.

از بین گزارشاتی که در سال ۱۴۰۰ به سازمان رسیده، ۳۸۳ پرونده دارای شرایط بررسی بود که ۳۱ پرونده در مرحله صدور حکم قرار دارد. از مجموع پرونده گزارشات تخلف در سال ۹۹ نیز حکم قطعی برای ۲ پرونده صادر شد که به سوت‌زن‌های این دو پرونده هر کدام مبلغ ۶۱ و ۳۰ میلیون تومان پاداش تعلق گرفت.

سازمان بورس از طریق اداره دیده‌بان سلامت به آدرس dideban.seo.ir آماده دریافت گزارش تخلفات در حوزه ناشران، بازار، نهادهای مالی و فضای مجازی از مردم است.