حجم مبنای 18 نماد فرابورسی حذف می شود

فرابورس از عدم اعمال حجم مبنای ۱۸ نماد دارای بازارگردان حاضر در بازارهای اول و دوم فرابورس از فردا خبر داد.
 
سروش خواجه حق وردی معاون نظارت بازار شرکت فرابورس پیرو اطلاعیه 9 بهمن سال 1400 در راستای اجرای ضوابط ماده 22 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس و پس از بررسی های صورت گرفته از 4 تا 31 اردیبهشت، حجم مبنا برای 18 نماد دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس به شرح جدول از دوشنبه دوم خرداد اعمال نخواهد شد.