نوسانات مثبت در "دکیمی"

روند صعودی نماد "دکیمی" در اوایل تیر ماه 1399 و از محدوده 3900 تومان(نمودار تعدیل شده) به پایان رسید و پس از آن روند اصلاحی سهم آغاز شد.
روند اصلاحی باعث شد که "دکیمی" بیشترین نزول قیمت را تجربه کند به‌طوری که در زمستان سال گذشته به محدوده قیمتی 1250 تومان رسید اما در طی ماه‌های اخیر مجدد تحرکات مثبت آغاز شد و سهم به محدوده قیمتی 2200 تومان رسید.
 
در صورت ادامه این نوسانات مثبت احتمال شروع مجدد سیکل صعودی در این نماد وجود دارد که در اینصورت ممکن است قیمت سهم تا محدوده‌های 2500 و 3000 تومان افزایش یابد اما در صورت بازگشت مجدد به نوسانات نزولی، احتمال افت قیمت آن تا محدوده‌های 2000، 1800 و 1680 تومان وجود دارد.