"شغدیر" به سقف تاریخی می‌رسد؟

نمودارقیمتی نماد "شغدیر" نشان می‌دهد که این سهم در مهرماه سال گذشته به محدوده 10 هزار تومان رسید و در نقطه پایان سیکل صعودی قرار گرفت اما پس از آن با شروع نوسانات اصلاحی وارد محدوده 6000 تومان شد.

شروع مجدد نوسانات صعودی سهم طی هفته‌های اخیر باعث افزایش قیمت آن تا محدوده 9000 تومان شد که اگر این نوسانات ادامه یابد احتمال دارد که قیمت سهم طی هفته‌های آینده مجددا وارد سقف تاریخی 10000 تومان شود اما باتوجه به اینکه فاز صعودی این سهم در مسیر تکمیل فاز اصلاحی شکل گرفته ممکن است برای تکمیل این فاز، قیمت سهم تا محدوده‌های7500، 6400 و 6000 تومان نیز کاهش یابد.