"قچار" در انتظار نوسانات مثبت

در اواخر تابستان 1399 شاخص کل بورس در مسیر نزولی قرار گرفت اما سهام "قچار" به روند مثبت سیکل صعودی خود ادامه داد.

نوسانات مثبت این سهم در اسفندماه و با ورود به محدوده 2200 تومان (نمودار تعدیل شده) پایان یافت و پس از آن با رسیدن قیمت این نماد به سقف تاریخی خود، روند گرایش معاملات این سهم تغییر یافت.

شروع سیکل نزولی باعث افت ارزش سهام این شرکت تا محدوده 760 تومان شد هر چند که نوسانات صعودی باعث افزایش قیمت آن تا محدوده 1400 تومان در زمستان سال گذشته شد اما در ادامه، نوسانات اصلاحی مانع صعود بلندمدت این سهم شد.

در صورت شروع مجدد نوسانات مثبت طی هفته های آینده، رسیدن قیمت سهم به محدوده‌های 1500 و 2000 تومان دور از انتظار نیست اما بازگشت سهم به مدار نزولی، ممکن است باعث افت قیمت آن تا محدوده 1000 و 870 تومان شود.