تحقیق و تفحص از «شستا» تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با تقاضای کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال 1392 الی 1399 رأی موافقت دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه 7 تیر پارلمان به تقاضای کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال 1392 الی 1399 رای موافق دادند.

بر اساس این گزارش، تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال 92 تا 99 به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع می شود.

همچنین نماینده‌‌ها در یک رأی‌گیری جداگانه با تحقیق تحفص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه تا به امروز موافقت کردند.

این تقاضا بنا بر اعلام هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع خواهد شد.