پرداخت الکترونیک پاسارگاد در صف عرضه اولیه ایستاد

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۲۵ درصدی سهام بایستد.
با موافقت هیات ‌پذیرش شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد با نماد "پی پاد" در پلاک 601 در ﺑﺨﺶ رایانه و فعالیت­ های وابسته در بازار دوم معاملات بورس درج شد تا آماده عرضه اولیه 25 درصدی سهام باشد.