معاملات فردایی ارز و سکه نامشروع اعلام شد

دفتر مقام معظم رهبری معاملات فردایی ارز و سکه نامشروع اعلام کرد.

دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتایی درباره حکم شرعی معاملات فردایی ارز و طلا اعلام کرد: اگر به قصد سود از نوسان قیمت باشد مشروع نیست.