از فردا آغاز می شود؛ پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری ساحل

پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس با نماد ساحل از فردا آغاز می‌شود و تا ۱۲ مرداد ماه ادامه دارد.
 براساس اعلام شرکت فرابورس ایران، پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس با نماد ساحل (از نوع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت) از فردا به روش قیمت ثابت آغاز می‌شود و تا ۱۲ مرداد ماه ادامه دارد.


ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ تومان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دو میلیون واحد است. حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی به ترتیب ۸ میلیون واحد و ۹۸ میلیون واحد است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار نیز ۱۰۰ میلیون واحد در نظر گرفته شده است.