واریز ۲۶۰۰ میلیارد تومان سود سنواتی برای ۱۰ میلیون سهامدار با سجام

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد : در ۶ ماه نخست سال جاری ۲۶۰۰ میلیارد تومان سود سنواتی برای بیش از ۱۰ میلیون سهامدار از طریق سامانه سجام پرداخت شد.
از ابتدای سال تا نیمه شهریور ۱۴۰۱ بیش از  ۲۶۰۰ میلیارد تومان سود سنواتی با سجام به حساب ۱۰ میلیون و ۲۲۱ هزار سهامدارواریز شد.
همچنین بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، از ابتدای ۱۴۰۱ تا نیمه شهریور، ۱۶۳ شرکت بورسی سود سهامداران، به مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان را از طریق سجام به حساب بیش از ۲۶ میلیون نفر واریز کرده‌اند.