رییس کل بانک مرکزی: معامله در بورس مشمول حساب‌های تجاری نمی شود

رییس بانک مرکزی از آغاز استفاده پیش آزمایشی رمز ریال در دو بانک با تولید و توزیع یک میلیارد تومان خبر داد و گفت: معامله در بورس مشمول حساب‌های تجاری نیست.
 
 علی صالح آبادی رییس بانک مرکزی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری از تولید یک میلیارد تومان رمز ریال و توزیع بین تعداد محدودی خبر داد و گفت: در دو بانک ملی و ملت این کار در حال انجام و دو فروشگاه برای استفاده تعیین شده است. امید است تا پایان شهریور رمز ریال به مرحله آزمایشی رسمی برسد البته در این مرحله هم رمز ریال در اختیار همه قرار نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حساب‌های تجاری می‌شوند، افزود: ۱۰۰ تراکنش واریزی با ۳۵ میلیون تومان وحی منزل نیست و صرفا یک نشانه برای شناسایی حساب‌های تجاری است. معامله در بورس مشمول حساب‌های تجاری نیست. کسی که خانه بفروشد و چند میلیارد هم به حساب وی واریز شود باز هم شامل حساب‌های تجاری نمی‌شود.

صالح آبادی ادامه داد: صندوق‌های خانگی هم تجاری نیست، کار تجاری به معنی کاسبی و معاملات زیاد مالی است. اگر کسی می‌داند حساب‌ وی، تجاری محسوب می‌شود و به سازمان مالیاتی اعلام کند از مزایا و مشوق‌ها بهره‌مند می‌شود.