نماد شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس درج شد

با مصوبه کمیته درج فرابورس ، تعاونی پست پیشگامان بادپا با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی با نماد "بازرگام" در تابلو نارنجی بازار پایه درج شد.
 
به استناد مصوبه کمیته درج فرابورس، شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا از 6 مهر با نماد "بازرگام" در گروه اطلاعات و ارتباطات به عنوان دویست و هفتاد و سومین نماد در تابلو نارنجی بازار پایه درج شد.
بر اساس این گزارش، شرکت پست پیشگامان بادپا اولین شرکت تعاونی اپراتور پست غیردولتی دارنده پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارائه خدمات پستی است که در قالب شرکت تعاونی سهامی عام موفق به دریافت پروانه فعالیت کارور (اپراتور) پستی غیردولتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد.

این تعاونی در زمینه ایجاد بازار مجازی تولید و واردات و نصب و نگهداری دستگاه‌های فروش هوشمند ATM فعالیت دارد و از مهمترین فعالیت‌های دیگر آن می‌توان به انجام مطالعات و ارائه طرح امور زیربنایی ISP و فیبرنوری و خدمات IT و ICT ، ارائه تمام خدمات پستی در زمینه‌های فیزیکی، الکترونیکی، مالی و لجستیک با استفاده از فناوری های نوین اطلاعات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی به عنوان هلدینگ در تمام موارد مرتبط با ارتباطات و فن، تامین و تجهیز نیروی انسانی برای اجرای خدمات پستی و حمل و نقل، تجارت الکترونیک و تجارت سیار و پرداخت و دریافت اینترنتی و فر‌یندهای چهارگانه قبول، جمع آوری ، رهسپاری و توزیع با استفاده از فن‌آوری های نوین اطلاعات اشاره کرد.