ورود "وطوبی" به فرابورس در روز سه شنبه

20 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی، ۱۲ مهر در فرابورس عرضه می شود.
 
به این ترتیب؛ 600 میلیون سهم معادل 20 درصد سهام  "وطوبی" با قیمت ارزش گذاری 1529 ریالی و حداکثر سهمیه 29 میلیون سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط (صندوق های سرمایه گذاری) به روش حراج در بازار اول معاملات فرابورس عرضه می شود. مشاور عرضه هم کارگزاری شهر و متعهد خرید تامین سرمایه سپهر است.
ارسال سفارش صرفا ً از طریق ایستگاه های معاملاتی (نامک) امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین 50 درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه گذاران واجد شرایط تا 90 روز پس از تاریخ عرضه اولیه بدوم مجوز بورس، امکان عرضه نخواهد داشت.