بلوک ۵ درصدی "ملل" عرضه می شود

بلوک ۵ درصدی سهام موسسه ملل دوشنبه آینده بطور نقد یا شرایطی  و به قیمت پایه هر سهم 8875 ریال (هر سهم  ۴۰۰ درصد بیشتر از قیمت تابلو) عرضه می شود.

تامین سرمایه کاردان به عنوان بازارگردان سهام "وملل" در نظر دارد بلوک 5 درصدی سهام موسسه ملل را بطور عمده و نقد یا شرایطی در بازار دوم معاملات فرابورس به فروش برساند.

به این ترتیب، مقرر شده یک میلیارد سهم "وملل" دوشنبه آینده 25 مهر از طریق کارگزاری ملل پویا عرضه شود. در این واگذاری، قیمت پایه هر سهم 8875 ریال تعیین شده که حدود 400 درصد بیشتر از قیمت 212 تومانی هر سهم در تابلو ست. همچنین ارزش پایه این تعداد سهم بیش از 887.5 میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت هم 88.7 میلیارد تومان تعیین شده است.

خریدار در صورت تمایل به خرید نقدی موظف است کل مبلغ مورد معامله را حداکثر طی دو روز کاری از تاریخ معامله پرداخت کند. در صورت خرید اقساطی باید حصه نقدی ثمن معامله معادل 12 درصد ارزش کل معامله بصورت نقدی حداکثر طی 14 روز کاری پس از انجام معامله به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز و تاییدیه به معاونت نظارت بازار فرابورس تحویل شود.

برای باقی مانده ثمن معامله معادل 88 درصد ارزش کل معامله بصورت یک قسط ، 30 آبان ماه در وجه فروشنده پرداخت شود.