امروز انجام می شود؛ فاز دوم عرضه اولیه تپسی به روش حق تقدم

10درصد از سهام شرکت تپسی،امروز به روش سلب حق تقدم پذیره‌نویسی می‌شود.
 
در فاز اول عرضه ۵% سهم در تاریخ ۲۴ خرداد، با هدف کشف قیمت عرضه شد. کل سهام به قیمت ۹۳۹ تومان با مارکت کپ ۱۰۹۹ میلیارد تومان و ۱۱۷ میلیارد تومان سرمایه ثبتی صورت پذیرفت و تمام عایدات حاصل از عرضه اولیه، برای اهداف توسعه‌ای وارد شرکت شد.

در مرحله دوم عرضه اولیه، روز دوشنبه ۱۸ مهر، ۱۰% سهام به روش سلب حق تقدم و از طریق پذیره‌نویسی عرضه خواهد شد.  

پذیره‌نویسی بر مبنای قیمت ۴۹۹ تومان انجام می‌شود که این قیمت، بر مبنای همان قیمت کشف شده در فاز اول عرضه اولیه است.

۱۱۰ درصد افزایش سرمایه تصویب شده که در این مرحله انجام می‌شود. ۱۲۹ میلیارد تومان در فاز دوم عرضه اولیه عاید شرکت خواهد شد که کل مبلغ صرف افزایش سرمایه شده و سرمایه ثبتی شرکت را از ۱۱۷ به ۲۴۶ میلیارد تومان خواهد رساند.
سرمایه وارد شده به شرکت صرف ادامه توسعه جغرافیایی تپسی، طرح‌های توسعه‌ای و عرضه محصولات جدید خواهد شد.