سمگا

پس از شروع سیکل اصلاحی نماد سمگا در اواخر سال 99، قیمت این سهم از 1800 تومان به محدوده 800 تومان رسید که پس از آن در یک روند رنج قرار گرفت.


این سهم در اوایل سال جاری حمایت مهم 800 تومان را از دست داد و به  محدوده حمایتی 550 تومان رسید که در صورت از دست رفتن این محدوده انتظار نزول قیمت سهم تا محدوده 400 تومان وجود دارد اما اگر سهم موفق به تثبیت در ناحیه 550 تومان شود صعود قیمت آن تا محدوده 600 و حتی 700 تومان هم امکان‌پذیر است