مهلت درج نماد کیسون در بازار دوم فرابورس تا سه ماه آینده تمدید شد

مهلت درج نماد شرکت انبوه ساز با موافقت فرابورس در بازار دوم به مدت سه ماه دیگر و تا ۲۳ آذر تمدید شد.

شرکت کیسون از موافقت فرابورس با تمدید مهلت درج نماد در بازار دوم به مدت سه ماه دیگر و تا 23 آذر خبر داد و با توقف نماد روبرو شد.

بر این اساس، "کیسون" اعلام کرد: ، عطف به نامه 17 مهر شرکت فرابورس، تمدید مهلت درج شرکت کیسون حداکثر به مدت سه ماه دیگر تا 23 آذر، مورد موافقت هیات پذیرش فرابورس قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، کیسون 24 بهمن سال گذشته اعلام کرده بود، درخواست پذیرش شرکت در جلسه هیأت پذیرش مطرح و با پذیرش در بازار دوم فرابورس بصورت مشروط موافقت به عمل آمد. قبل از درج نام شرکت در فهرست نمادهای این بازار، اطلاعات لازم و تعیین شده توسط این شرکت ارائه خواهد شد/بورس پرس