کالا

نمودار نماد "کالا" در رالی صعودی سال 99 توانست به هدف قیمتی 25000 ریال برسد اما پس از آن در یک روند فرسایشی قرار گرفت و تا اوایل سال1400 به محدوده حمایتی 8000ریال رسید و دچار پامپ شدیدی شد و مجددا به محدوده سقف قیمتی خود(25000ریال) رسید اما موفق به شکست این ناحیه نشد و بازهم در مسیر افت قیمت قرار گرفت.

براساس نمودار نماد "کالا" این سهم درحال نوسان بین دو محدوده 12000 تا 18000 ریال است.

اگر سهم کالا بتواند سقف محدوده خود یعنی ناحیه 18000ریال را شکسته و تثبیت شود انتظار صعود قیمت آن تا محدوده مهم 25000 ریال وجود دارد اما اگر این سهم کف حمایتی خود (محدوده 12000 ریال) را ازدست دهد نزول قیمت آن تا محدوده  10000ریال هم امکان‌پذیر است.