مفاد بسته حمایت از بورس در سال آینده نیزاستمرار می یابد

روابط عمومی سازمان بورس:
در جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور نمایندگان دستگاه های اقتصادی، معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد مفاد بسته حمایتی از بورس که بهمن ماه سال گذشته مصوب شد، در سال آتی نیز حفظ و استمرار یابد.

در این جلسه مقرر شد با پیگیری در دولت برخی بندهای مصوب پیشین همچون واریز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی و مالیات نقل و انتقال به صندوق تثبیت طبق برنامه زمانی روشن شود.

گفتنی است با پیگیری‌های سازمان بورس پیش از این بخشی از مطالبات صندوق تثبیت از سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق تثبیت واریز شده بود و همچنین سازمان برنامه طبق قانون مکلف است عواید حاصل از مالیات معاملات اوراق بهادار را در صندوق تثبیت سرمایه‌گذاری کند.