مدیرعامل بورس تهران خبر داد: راه‌اندازی بازار آتی تک سهم در آینده‌ای نزدیک

مدیرعامل بورس تهران از پیگیری تقویت بازار مشتقه از طریق راه‌اندازی بازار آتی تک سهم و دو طرفه شدن بازار سهام خبر داد.

محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران درخصوص شرایط فعلی بازار سهام به بورس پرس گفت: متاسفانه به جهات مختلف فضای منفی بازار بصورت فرسایشی ادامه‌دار شده و همه ارکان بازار و سازمان مستمر و پیگیرانه به دنبال بهبود طرف تقاضا از طریق روش‌های مختلف تامین مالی برای هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ به منظور حمایت از بازار هستند. طبق اعلام قبلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از ارائه درخواست این شرکت‌ها، امکان تامین مالی با ابزارهای موجود را فراهم خواهیم کرد.

وی افزود: در راستای توسعه ابزارهای نوین مالی، بورس تهران پیگیر تقویت بازار مشتقه از طریق راه‌اندازی بازار آتی تک سهم است. مصداق دو طرفه شدن بازار سهام همین ابزار است که در آینده‌ای نزدیک بصورت رسمی فعال خواهد شد.