واریز یک هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت

پس از ابلاغ بسته جامع حمایتی دولت از بازار سرمایه و در راستای اجرای بند چهارم آن، امروز هزار میلیارد تومان از معوقات بودجه‌ای به صندوق تثبیت بازار واریز شد.
بدین ترتیب معوقات جهت واریز به #صندوق_تثبیت به 4 همت کاهش یافت.