سبزی شاخص در خزان پاییزی

نماگر بازارسرمایه امروز هم روند صعودی را طی کرد و در پایان با رشد 15 هزار و 368 واحدی به 1 میلیون و 269 هزار واحد رسید.
نمادهای #فارس #شستا #فولاد #فملی بیشترین تاثیر را در رشد شاخص داشتند.
همچنین شاخص هموزن هم امروز با شاخص کل همسو شد و رشد 4 هزار و 574 واحدی را تجربه کرد.