اعتماد به بورس به صورت تدریجی افزایش می یابد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس،گفت: برای موفقیت در بورس باید علل بی‌اعتمادی را ریشه‌یابی کرده و سپس زمینه بی‌اعتمادی را رفع و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی کنیم.

غلامرضا منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره وضعیت بازار سرمایه گفت: مهمترین نکته در هر مسیری جلب اعتماد است و اگر پله اول را بنابر اعتماد گذاشتیم پله بعدی موفقت خواهد بود. لذا برای موفقیت در بورس ابتدا باید علل بی اعتمادی موجود را ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی کرده، مشکلات را احصا کنیم و سپس در گام بعدی زمینه بی‌اعتمادی را رفع و مطابق با واقعیت برنامه‌ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه برای تصمیم‌گیری بهتر در مدیریت بازار سرمایه ابتدا باید مسیر گذشته را آسیب‌شناسی کنیم، عنوان کرد: نشست صمیمی باید میان کارشناسان تجربی و علمی، بخش خصوصی و دولتی جهت پیوند علم و تجربه پیرامون بازار سرمایه برگزار کرد تا به مدل رشد در بورس دست پیدا کنیم. تا زمانی که مدل مناسبی نداشته باشیم و شاخص تعریف نکنیم، ارزیابی مفهمی پیدا نمی‌کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: پس از دست‌یابی به مدل رشد بورس باید تحقق برنامه را به صورت کوتاه مدت و میان مدت مورد ارزیابی قرار دهیم و منتظر نباشیم اعتراضات اجتماعی شروع شود و سپس به مسائل ورود کنیم لذا باید با مدل جدید و اعتماد آفرین کار را پیش ببریم. در حال حاضر مشتاقان به بورس فراوان هستند. بنابراین، بازگشت این اعتماد تدریجی بوده و یک باره اتفاق نمی‌افتد.