اساسنامه پالایش یکم و دارا یکم اصلاح شد‌

رئیس سازمان بورس گفت: اساسنامه دو صندوق دارا یکم و پالایش یکم در دولت اصلاح شده است و به زودی مجمع این دو صندوق برگزار می‌شود.

 مجید عشقی در مورد صندوق دارا یکم و پالایش یکم اظهار داشت: قرار بود اساسنامه این دو صندوق اصلاح شود، اما اصلاح اساسنامه صندوق پالایشی و دارا یکم زمان‌بر شد، البته در دولت قبلی تصمیم غلطی بود که اساسنامه این صندوق‌ها در دولت مصوب شده بود، بنابراین برای اصلاح اساسنامه آن هم ۷ تا ۸ ماه طول کشید، اما بالاخره اصلاحات انجام شد.

وی اضافه کرد: قرار بر این است که با توجه به اینکه افرادی که دارای سهام ممتاز در صندوق‌های دارایکم و پالایش‌یکم هستند، به تشکیل مجمع عمومی این صندوق‌ها اقدام کنند، اما فرآیند آن کمی طولانی شد، در حال حاضر برای برگزاری مجمع دارایکم و پالایش یکم دعوت شده است و بعد از تغییرات اساسنامه، مجمع این صندوق‌ها برگزار می‌شود.

رئیس سازمان بورس افزود: همچنین بازارگردان برای پالایش یکم و دارا یکم در نظر گرفته می‌شود و بازارگردان در بازار حضور پیدا می‌کند و یونیت‌ها یا واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را از بازار جمع‌آوری می‌کند تا قیمت واحد‌های سرمایه‌گذاری به ارزش خالص روز (NAV) نزدیک‌تر شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: مهلت ۱۰ روزه برای برگزاری مجمع صندوق پالایش یکم و دارا یکم در نظر گرفته شده است و تا هفته آینده مجمع این دو صندوق برگزار می‌شود/برنا