پترول

قیمت سهام پترول به دنبال رالی صعودی سال99 به محدوده 700تومان رسید اما پس از آن وارد سیکل فرسایشی شد و تا محدوده 270 تومان کاهش یافت.

نمودار نماد "پترول" نشان می دهد که در اوایل سال 1400 سیکل صعودی جدید این سهم آغاز شد اما نتوانست از محدوده مقاومتی 450 تومان عبور کند و این امر باعث ریزش سهم تا محدوده 180 تومان شد .

اکنون سهام پترول در حال نوسان دراطراف محدوده حمایتی 180 تومان بوده که با کندل‌های پر قدرتی از آن عبور کرده و در حال پولبک به این ناحیه است؛که اگر نتواند در این پولبک به بالای محدوده حمایتی 180 تومان بازگردد انتظار کاهش قیمت این سهم به سمت محدوده 150 تومان وجود دارد اما درغیراینصورت صعود قیمت سهم تا محدوده 220 تومان هم دور از ذهن نیست.