دفارا

سهام شرکت داروسازی فارابی از اسفند ۱۴۰۰ با یک حرکت صعودی ۵۵ درصدی از قیمت ۹۱۱۰ به محدوده قیمتی ۱۳۹۰۰ رسید و پس از یک اصلاح تا قیمت ۹۸۰۰ حرکت صعودی جدیدی را آغاز کرد .
این سهم اکنون در روند صعودی قرار دارد که براساس نمودار، می توان محدوده مقاومتی 17500 تومان را بعنوان هدف قیمتی آن در نظر گرفت که در صورت مقاومت ورود به محدوده حمایتی ۱۰۰۰۰ ریال دور از انتظار نخواهد بود