شرایط و زمان عرضه بلوک ۲ درصدی سرمایه گذاری ملی اعلام شد

بانک ملی در نظر دارد بلوک ۲.۰۴ درصدی سهام سرمایه گذاری ملی را بطور یکجا و نقد در بازار اول معاملات بورس به فروش برساند.

به این ترتیب، مقرر شده ۷۱۵ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۶۵۷ سهم در نماد "ونیکی" چهارشنبه دوم آذر از طریق کارگزاری بانک ملی عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم به قیمت پایانی تابلو بورس روز قبل از عرضه یا انتشار آگهی عرضه هر یک بالاتر باشد به اضافه ۲۰ درصد قیمت مذکور به عنوان صرف سهام تعیین شد.

کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که ۱۰درصد ارزش سهام مورد معامله بر اساس قیمت پایه را نقدا ً یا بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا ارائه کنند و تاییدیه را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به شرکت بورس تهران تحویل دهند.