ونیرو

قیمت این سهم با یک حرکت نزولی که از شهریور ۱۴۰۱  آغاز شد از محدوده۲۹۲۵ ریال با شکست خط روند صعودی تا ۱۶۶۰ ریال کاهش یافت و پس از حمایت شدن در حال پولبک به خط روند است؛ که  اگر موفق به پس گرفتن خط روند شود، محدوده‌های ۲۹۲۷ و ۳۲۰۰۰ ریال را می‌توان بعنوان اهداف بعدی این سهم در نظر گرفت اما در صورت مقاومت شدن، حمایت های بعدی این سهم،محدوده های ۱۶۶۰ و ۱۳۰۰ ریال هستند.
البته با توجه به اینکه روز گذشته خبری در خصوص افزایش میانگین ۷۷ درصدی تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه ها منتشر شد احتمال ورود این سهم به محدوده های قیمتی 2927 و 32000 ریال قوی تر است.