حکشتی

سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با نماد "حکشتی" از بهمن ۱۴۰۰ حرکت صعودی را در پیش گرفته و در حال حاضر هم در یک کانال صعودی در حال حرکت است .

حکشتی اکنون در قیمت ۲۳۴۰۰ ریال معامله می‌شود که با توجه به حمایت قوی در کف کانال انتظار می‌رود یا از محدوده کنونی یا از محدوده حمایتی ۱۹۲۰۰ ریال یک حرکت صعودی دیگری را آغاز کند که در اینصورت محدوده ۲۸۹۰۰ ریال بعنوان مقاومت اول محسوب می‌شود اما در صورت شکست سقف کانال (محدوده 19200 ریال) محدوده ۳۵۰۰۰ ریال را می‌توان بعنوان مقاومت بعدی سهم در نظر گرفت.
 
همچنین در صورت شکست کف کانال و از دست رفتن حمایت ۱۷۵۰۰، می توان ۱۲۰۰۰ ریال را به‌عنوان حمایت بعدی سهم تعیین کرد.