توضیح "فرابورس" درباره سهامداری ۲۰ درصدی بازار متشکل ارز

شرکت فرابورس درباره ساختار سهامداری ۲۰ درصدی بازار متشکل معاملات ارز و تمدید قرارداد، دست به شفاف سازی زد.

شرکت فرابورس که با سرمایه 840 میلیارد تومانی در بازار اول معاملات حضور دارد و طی 10 روز گذشته با کاهش سهام از 1.1 هزار به 940 تومان مواجه بوده در رابطه با شایعات مربوط به سهامداری 20 درصدی در شرکت بازار متشکل معاملات ارز، شفاف سازی کرد.

بر اساس این گزارش، "فرابورس" پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر مصوبه اخیر شورای عالی پول و اعتبار اعلام کرد: ساختار سهامداری شرکت بازار متشکل معاملات ارز و تمدید قرارداد فرابورس تاکنون مورد جمع بندی و تصمیم گیری قرار نگرفته و در صورت تصمیم گیری نهایی به اطلاع سهامداران خواهد رسید.