ابلاغ مصوبه دولت برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت برای اعطای سهام عدالت را ابلاغ کرد.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران درباره اجرای بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور به تصویب رسیده است، ابلاغ کرد.

بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی موظف است در اجرای بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1386 - و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به اشخاص واجد شرایط، طبق قوانین مذکور، سهام عدالت را واگذار کند.

در بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه 1401، دولت موظف است که از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و همه افراد واجد شرایط، طبق قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اقدام کند.

همچنین، گزارش اجرای این بند، هر سه ماه یک‌ بار از طرف وزارت اقتصاد به کمیسیو‌ن‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال می‌شود.