"صبا" آماده انتقال از فرابورس به بورس شد

گروه مالی صبا تامین (سرمایه گذاری صبا تامین) در پی موافقت با پذیرش در بورس از طی مراحل انتقال و درج نماد از بازار دوم فرابورس به بازار دوم معاملات بورس خبر داد و با توقف یک ساعته نماد، آماده بازگشایی شد.

بر اساس این گزارش، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین اعلام کرد: با توجه به ‌پذیرش گروه مالی صبا تأمین در بورس، نماد این شرکت از بازار دوم فرابورس به بازار دوم بورس منتقل خواهد شد. چهارم اردیبهشت ماه در راستای احراز شرایط پذیرش در بورس تهران، مدارک مربوط به رعایت مقررات مربوط به اصول حاکمیت شرکتی، جزئیات تسهیلات و اوراق بدهی در سامانه کدال بارگذاری شد.

این شرکت وابسته به شستا دارای سرمایه ۱۱.۵ هزار میلیارد توماونی بوده و از ۲۰ فروردین سال ۹۹ با کشف قیمت ۱۲۰۰ تومانی هر سهم وارد بازار سهام شده است.