نماینده جدید کانون نها‌دهای سرمایه گذاری در شورای عالی بورس معرفی شد

مدیرعامل سابق بورس کالا به عنوان نماینده جدید کانون نها‌دهای سرمایه گذاری ایران در شورای عالی بورس، انتخاب و معرفی شد.

 

آخرین تغییر و تحولات در شورای عالی بورس حکایت از آن دارد، حامد‌ سلطانی‌نژاد به عنوان نماینده کانون نها‌دهای سرمایه گذاری ایران در این شورا انتخاب و معرفی شده است.

بر اساس این گزارش، ترکیب شورای عالی بورس و اوراق بهادار متشکل از وزیر اقتصاد(رئیس شورا)، رئیس سازمان بورس(سخنگو و دبیر شورا)، وزیر صنعت، رئیس‌ بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق تعاون، دادستان کل یا معاون وی، یک نماینده از طرف کانون‌ها (کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، کانون کارگزاران)، سه خبره مالی از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران، یک خبره از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی است.