بلوک 8 .67 درصدی "سنوین" عرضه می شود

دو مالک حقوقی در نظر دارند بلوک ۶۷.۸ درصدی سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین به ارزش ۷۷۹.۸ میلیارد تومان را طی روزهای پایانی اسفند عرضه کنند.


بانک اقتصاد نوین و شرکت لیزینگ اقتصاد نوین در نظر دارند بلوک ۶۷.۸ درصدی سهام سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین را بطور عمده و نقد به صورت تجمیعی در تابلو زرد بازار پایه فرابورس به فروش برسانند تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری آن خارج شوند.

بر اساس این گزارش، مقرر شده بیش از ۶۷۸.۱ میلیون سهم "سنوین" شنبه ۲۶ اسفند از طریق کارگزاری تامین سرمایه نوین عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۱۱۵۰ تومان، ارزش معامله ۷۷۹.۸ میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت ۷۷.۹ میلیارد تومان تعیین شده است.

کارگزار خریدار باید سپرده حضور در رقابت معادل ۱۰ درصد قیمت پایه کل را به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط( حداقل سه ماهه) از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا تحویل داده و تاییدیه را به معاونت عملیات بازار فرابورس ارائه دهد. خریدار موظف است کل مبلغ مورد معامله را ظرف مهلت دو روز کاری پرداخت کنند.