مدیر روابط عمومی سازمان بورس تغییر کرد

مدیر روابط عمومی سازمان بورس بعد از حضور ۱۱ ماهه تغییر کرد و سرپرست جدید با حفظ سمت قبلی منصوب و جایگزین شد.

آخرین تغییر و تحولات در سازمان بورس حکایت از آن دارد، مهدی مساحی به عنوان سرپرست روابط عمومی این سازمان و حفظ سمت قبلی منصوب و جایگزین مهدی حاجی وند شد که از 14 فروردین در این پست مشغول به فعالیت بود.

بنابراین گزارش، مساحی پیش از این مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان بورس و از سال ٩١ در بازار سرمایه عهده‌دار سمت‌هایی همچون مشاور مدیریت ریسک در ناشران و نهادهای مالی، مدیریت برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد، و سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا بود.