۵۱ درصد سهام پرسپولیس به صندوق‌های بازنشستگی وزارت کار واگذار می شود

وزیر کار از واگذاری ۵۱ درصد سهام باشگاه پرسپولیس به مجموعه صندوق‌های بازنشستگی و دستور کار راه اندازی مجموعه شرکتی برای حمایت همه صندوق‌ها خبر داد.

صولت مرتضوی وزیر کار درباره آخرین تصممیات برای واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به این وزارتخانه به فارس، گفت: به دلیل ایرادی که نهادهای نظارتی جهانی بر دولتی بودن این دو باشگاه گرفته‌اند تصمیم گرفته شده تا سهام آنها واگذار شود.

وی افزود: طبق آخرین تصمیمات موضوع واگذاری پرسپولیس به وزرات کار مطرح شد و صندوق‌های این وزارتخانه از این باشگاه حمایت خواهند کرد. اگر مدیریت صحیحی بر این باشگاه‌ ها حاکم شود، خودکفا و درآمد زا خواهند شد. می توان با کمک هوادارن و استفاده از ظرفیت صندوق‌ها برای مسئولیت‌های اجتماعی به باشگاه استقلال و پرسپولیس کمک کرد که از این وضعیت نجات پیدا کنند.

مرتضوی ادامه داد: پرسپولیس به مجموعه صندوق‌های بازنشستگی واگذار خواهد شد. راه اندازی مجموعه شرکتی در دستور کار است تا همه صندوق‌ها در حمایت از این تیم دخالت داشته باشند. در باشگاه‌های ورزشی دیگری مانند مس، فولاد، نفت و … سهامدار بوده و دولت باور دارد باید به بالندگی و نبوغ آنها کمک کند.