حجم مبنا چهار نماد فرابورسی از امروز حذف می شود

حجم مبنای سهام چهار شرکت حاضر در بازارهای اول و دوم و پایه فرابورس از امروز، دوشنبه حذف می شود.

 

در راستای اجرای ضوابط ماده 22 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس و طبق بررسی از اول تا 28 اسفند، حجم مبنا برای سه نماد معاملاتی دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس به شرح جدول زیر از دوشنبه 6 فروردین اعمال نخواهد شد.

براساس این گزارش، حجم مبنا برای یک نماد معاملاتی حاضر در بازار پایه فرابورس هم از دوشنبه 6 فروردین اعمال نخواهد شد.