شرکت احیا استیل فولاد بافت در صف عرضه اولیه ایستاد

شرکت احیا استیل فولاد بافت با سرمایه ۲.۷ هزار میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات فرابورس درج شد و در صف عرضه اولیه ۱۲ درصدی سهام ایستاد.

 

شرکت احیا استیل فولاد بافت پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از ۲۷ اسفند با نماد "احیا" در گروه فلزات اساسی به عنوان دویست و هشتمین شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۱۲ درصدی سهام بایستد.