نیشکر در فرابورس درج شد

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی(سهامی عام) پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 1402/12/26 به عنوان سیصد و چهاردهمین نماد معاملاتی ( دویست و ششمین شرکت در بازار دوم)، در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی(سهامی عام) پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 1402/12/26 به عنوان سیصد و چهاردهمین نماد معاملاتی( دویست و ششمین شرکت در بازار دوم)، در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد.