مجوز های شرکت

مجوزهای کارگزاری

این شرکت دارای مجوزهای رسمی سازمان بورس اوراق بهادارتهران در زمینه های زیر می باشد:

1

معاملات اوراق تامین مالی

2

معاملات کالا

3

معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

4

معاملات بر خط

5

مرکز تماس

آدرس : تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه پانزدهم، پلاک 25، طبقه چهارم جنوبی

تلفن : 87137300 | 88906962 | 88920127