برای همکاری با ما فرم زیر را کامل و ارسال نمایید.

شرکت کارگزاری نماد شاهدان از کسانی که مدارک و گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه داشته و سابقه موثری در این حوزه در کارگزاری های برتر دارند بطور ویژه درخواست همکاری دارد. لطفا در صورت تمایل فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.