پیام مدیر عامل

نظام اقتصادی ما یک نظام اقتصادی بانک – محور است که از ابتدای شکل گیری بانک ها را به عنوان تامین کننده عمده منابع مورد نیاز خود، داشته است. این نظام با توجه به مشکلات و چالش های بانک ها در انجام کارکردهای تامین مالی خود و همچنین شکل گیری بازار سرمایه و پتانسیل های این بازار در چند دهه اخیر، اقبال خوبی به سمت بازار سرمایه داشته است. این مساله با افزایش اندازه و عمق بازار سرمایه در دو دهه اخیر بیشتر نمایان شده است و بازارهای سرمایه اهمیت ویژه ای برای متولیان و سیاست گذاران اقتصادی کشور پیدا کرده است. بی شک در این مسیر نقش بازیگران فعال در بازار سرمایه بی تاثیر نبوده و عملکرد مثبت این بازیگران در این دوران، گرایشها به سمت این بازار را چه برای سرمایه گذاران و چه برای تامین کنندگان منابع بیشتر نموده است. یکی از بازیگران مهم در این بازار شرکت های کارگزاری اند که شاهراه تعامل بین سرمایه گذاران، سهامداران و ناشران می باشند و کیفیت ارائه خدمات، امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری آنها می تواند به طور مستقیم روی ورود نقدینگی و سرمایه گذاران جدید و تامین کنندگان مالی تاثیر گذار باشد. کارگزاری نمادشاهدان با مدیریت جدید خود در سال 98 در راستای شعار رونق تولید کوشیده است با نوسازی سامانه های معاملاتی خود، استخدام نیروهای متخصص و متعهد بازار، ایجاد ایستگاه های معاملاتی متعدد و راه اندازی خدمات غیر حضوری با انعقاد قرارداد با دفاتر پیش خوان دولت امکان ارائه خدمات کارگزاری را با بهترین کیفیت در هر زمان و مکان برای مشتریان و سرمایه گذاران فراهم آورد. امید است با اتکال به خداوند متعال، نیروهای متخصص و جوان و اعتماد مشتریان بتوانیم رضایت مشتریان خود را در چارچوب قوانین و مقررات سازمان و بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای نظارتی تامین نماییم.
مدیر عامل آقای دکتر جمالی