افتتاح حساب بورسی

افتتاح حساب بورسی اشخاص حقیقی

در صورت تمایل به دریافت کد بورسی لطفا قبل از تکمیل فرم، در سامانه سجام ثبت نام نمایید.

برای افتتاح حساب بورسی اشخاص حقیقی با کلیک بروی دکمه پایین فرم مربوطه را بصورت کامل تکمیل نمایید

تکمیل فرم

رهگیری پرونده

برای رهگیری پرونده با کلیک بروی دکمه پایین کد ملی تان را وارد کرده و وضعیت پرونده تان را رهگیری نمایید

رهگیری

ثبت نام در سجام

برای ثبت نام در سجام با کلیک بروی دکمه پایین کد ملی تان را وارد کرده و وضعیت پرونده تان را رهگیری نمایید

تکمیل فرم آموزش ثبت نام در سجام